Stichting

De exploitatie van de Veerhaven is in handen van Stichting Veerhaven Rotterdam. De Stichting heeft ten doel het behoud van de Veerhaven in haar omgeving, als maritiem-cultureel erfgoed van de stad Rotterdam. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door het bevorderen van de openstelling van de Veerhaven als: thuishaven voor zeegaande zeilschepen met historisch karakter; passantenhaven voor grotere zeegaande zeilschepen; passantenhaven voor zeilende binnenschepen met een historisch karakter; passantenhaven voor jachten, die Rotterdam aandoen; centrumhaven voor maritieme evenementen. Tevens heeft de stichting ten doel het behoud van het voormalig drijvend Bureau der Rivierpolitie Rotterdam (nu ‘Bureau Veerhaven’) alsmede dit te benutten als havenkantoor.

De Stichting draagt zorg voor een evenwichtig toelatingsbeleid en een goed voorzieningsniveau. Bij de toelating streeft men naar een zo groot mogelijke verscheidenheid in scheepstypes.

Het bestuur

Voorzitter Jop Dutilh
Secretaris Jan Kromhout
Penningmeester Jelmer de Lange
Havencommissaris Anneke Vlieger
Bestuurslid Maurits van der Giessen
Bestuurslid Felix Moonen

Contactpersoon Stichting Veerhaven : info@veerhavenrotterdam.nl