Ligplaatsen

De Veerhaven biedt verschillende soorten ligplaatsen aan: passantschepen, winterligplaatsen en vaste ligplaatsen.

Passantschepen zijn het hele jaar door van harte welkom. Speciaal voor jachten is de beschutte kom, pal voor het   karakteristieke Bureau Veerhaven.  Hier is geen vaste indeling, bij voorkeur heeft u zich vooraf aangemeld bij de havenmeester via tel. 06-2435 1927 of e-mail. De havenmeester zal u aangeven waar u kunt afmeren.

Winterligplaatsen worden ieder jaar voor de periode van 1 oktober tot 1 april toegewezen. Hiervoor komen niet alleen klassieke schepen, maar ook moderne jachten in aanmerking. meer info over winterligplaatsen.

Vaste ligplaatsen biedt de Veerhaven uitsluitend aan zeegaande zeilschepen met een historisch karakter.
Hiervoor is echter maar beperkte capaciteit. Het bestuur beoordeelt iedere aanvraag voor een vaste ligplaats afzonderlijk en kijkt of het schip op dat moment past binnen het beeld van de haven.
Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met het bestuur. Vermeld naast de gebruikelijke scheepsgegevens ook de historie, gebruik en staat van onderhoud van het schip, inclusief recente foto’s.