Havengelden

De havengelden worden jaarlijks vastgelegd. De hoogte van het liggeld is afhankelijk van de aard van uw vaartuig. Voor historische schepen gelden andere tarieven dan voor moderne schepen. Voor commerciële vaartuigen in bedrijf gelden ook aangepaste tarieven.

Klik hier om de passantentarieven te bekijken.

De tarieven voor winterligplaatsen en vaste ligplaatsen zijn opvraagbaar bij de havenmeester.

Tarieven Jachten Stichting Veerhaven Rotterdam 2016