Havengelden

De havengelden worden jaarlijks vastgelegd. De hoogte van het liggeld is afhankelijk van de aard van uw vaartuig. Voor historische schepen gelden andere tarieven dan voor moderne schepen. Voor commerciële vaartuigen in bedrijf gelden ook aangepaste tarieven. Op aanvraag sturen wij u de haventarieven toe.

Veerhaven Rotterdam
Veerkade 15 3016 DE Rotterdam
Bankrekening
NL96ABNA 0615 7482 36
t.n.v. Veerhaven Rotterdam

Passantentarieven 2018, per nacht.

06 m    €  14,-

07 m    €  16,-

08 m    €  20,-

09 m    €  21,-

10 m    €  22,-

11 m     €  25,-

12 m    €  27,-

13 m    €  30,-

14 m    €  33,-

15 m    €  35,-

16 m    €  38,-

17 m    €  40,-

18 m    €  42,-

19 m    €  45,-

20 m    € 47,-

21 m    €  49,-

22 m    €  52,-

 

Electricteit per nacht € 3,00